Make your own free website on Tripod.com

INVESTITII MURES

Servicii
Home | Servicii | Institutii | Parteneri | Utile | Contact

ansamblu2.jpg

Pachetul de servicii oferit potentialilor investitori de catre echipa noastră cuprinde următoarele:
 
- întocmirea documentatiei, depunerea si obtinerea certificatelor de urbanism;
- întocmirea documentatiei, depunerea si obtinerea autorizatiilor de construire ( locuinte familiale , clădiri cu destinatie industrială - spatii de birouri, hale de productie );
- întocmirea documentatiei, depunerea si obtinerea avizelor de la institutiile de specialitate ( protectia mediului, P.S.I., sanitar- veterinar, sănătate publică, protectia civilă, protectia muncii, etc.);
- întocmirea documentatiei , depunerea si obtinerea înregistrărilor în cărtile funciare ( evidentieri de terenuri, clădiri , dezmembrări, unificări de terenuri, înscrierea dreptului de proprietate etc.) ;
- obtinerea unor studii de specialitate ( studii geotehnice, studii pedologice, notificări apele române, );
- întocmirea documentatiei pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol;
- întocmirea documentatiei, depunerea si obtinerea avizelor de la furnizorii de utilităti ( gaz, apă-canal, energie electrică, telecomunicatii, etc.).
 

centruafaceri.jpg